Porady

Jak długo jest ważna recepta?

Podstawowy termin realizacji recepty (termin ważności) wynosi 30 dni (co ważne, 30 dni, nie miesiąc!) od daty jej wystawienia. Termin oblicza się, przyjmując dzień następujący po dacie wystawienia recepty jako dzień pierwszy. UWAGA! Dla niektórych grup leków rozporządzenie przewiduje inne terminy ważności recept. Są to :

  • antybiotyki doustne i parenteralne – recepta ważna 7 dni
  • leki sprowadzane z zagranicy – recepta ważna 120 dni
  • preparaty immunologiczne wytwarzane dla danego pacjenta – recepta ważna 120 dni

Co to jest odpowiednik i czy jest on bezpieczny?

Odpowiednik, czyli lek generyczny (lek odtwórczy, generyk) to określenie leku będącego zamiennikiem leku oryginalnego, zawierający tę samą substancję czynną. Odpowiedniki, aby mogły być wprowadzone do obrotu muszą mieć udowodniony :

  • skład – muszą zawierać taką samą substancję czynną w takiej samej dawce, co lek oryginalny. Mogą jednak, różnić się substancjami pomocniczymi, pod warunkiem, że nie zmienią one właściwości i skuteczności leku.
  • Muszą mieć tą samą postać co lek oryginalny.
  • Muszą mieć takie samo działanie farmakologiczne.

Co mogę zrobić z przeterminowanymi lekami?

Nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi do śmietników, ani do kanalizacji! Najlepiej, gdy zbędne i/lub przeterminowane leki przyniesiemy do apteki, gdzie personel odłoży je do specjalnych pojemników, pozwalających na pozbywanie się ich w bezpieczny sposób. Jest to usługa nieodpłatna.

Jeśli lekarz nie wpisał nic w polu ” odpłatność ” na recepcie, czy oznacza to, że leki zostaną wydane bez ulgi?

Jeśli lekarz nie wpisze poziomu odpłatności dla leku znajdującego się na liście leków refundowanych, a na recepcie zamieszczone są wszystkie niezbędne dane do wydania leku ze zniżką (np. pesel), to lek wydawany jest z odpłatnością ( czyli „ na zniżkę”).

Ile opakowań leku może przepisać mi lekarz na jednej recepcie?

Lekarz, bez podania sposobu dawkowania może wypisać dwa najmniejsze opakowania występujące w wykazach leków refundowanych, a podając sposób dawkowania może przepisać lek na czas stosowania nie dłuższy niż 120 dni.