Nasze Apteki

Verus os. B. Chrobrego

Apteka Verus Chrobrego Łowmiańskiego 2

ul. Łowmiańskiego 2, 60-685 Poznań

pn-pt: 8.00 – 22.00
sobota: 8.00 – 19.00
niedziela: 10.00 – 18.00

tel. +48 61 824 96 81

Verus przy ul. Głogowskiej

Apteka Verus ul. Głogowska 29 Poznań

ul. Głogowska 29, 60-702 Poznań

pn-pt: 8.00 – 20.00
sobota: 9.00 – 15.00
niedziela: nieczynne

tel. +48 61 866 02 07

Verus w NZOZ na Kasprzaka

Apteka Verus ul. Kasprzaka 16 Poznań

ul. Marcina Kasprzaka 16, 60-237 Poznań

pn-pt: 8.00 – 19.00
sobota: 8.00 – 14.00
niedziela: nieczynne

tel. +48 61 661 03 73

Verus Jesionowa

Apteka Verus ul. Jesionowa 25 Poznań

ul. Jesionowa 25, 61-432 Poznań

pn-pt: 8.00 – 21.00
sobota: 8.00 – 16.00
niedziela: 9.00 – 16.00

tel. +48 61 832 30 31

Verus Limbowa

Apteka Verus ul. Limbowa 3 Poznań

ul. Limbowa 3, 61-446 Poznań

pn-pt: 8.00 – 20.00
sobota: 8.00 – 15.00
niedziela: nieczynne

tel. +48 61 282 18 72

Apteka Na Tarasie

Apteka Verus ul. Łozowa 92 Poznań

ul. Łozowa 92, 61-443 Poznań

pn-pt: 8.00 – 19.00
sobota: 8.00 – 14.00
niedziela: nieczynne

tel. +48 61 832 91 70

Apteka Przy Rynku

Apteka Verus ul. Kostrzyńska 2 Pobiedziska

ul. Kostrzyńska 2, 62-010 Pobiedziska

pn-pt: 8.00 – 19.00
sobota: 8.00 – 14.00
niedziela: 9.00 – 12.00

tel. +48 61 817 70 92